Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Strona główna

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

Budynek ŁCRE.
W skład zespołu wchodzą:

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Polna 16, 18-400 Łomża

telefon, fax 86-2180544

www.lcre-lomza.webd.pl; e-mail: sodmin_lomza@interia.eu

Godziny pracy ośrodka: poniedziałek – piątek  730 - 1530

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2

ul. Polna 16, 18-400 Łomża

telefon, fax 86-2150318

www.lcre-lomza.webd.pl; e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl

Godziny pracy poradni: poniedziałek – piątek  800 - 1600

 

www.maps.google.pl/maps?q=Łomża+Poradnia+Psychologiczna+Nr+2+&hl.pl


Opublikował(a): Janusz Kossakowski

Data powstania: so, 01 września 2012 11:02
Data upublicznienia: wt, 10 czerwca 2003 11:07
Zaakceptował(a): Janusz Kossakowski
Artykuł był czytany: 21635 razy

Wiadomość była modyfikowana 11 razy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pon, 16 lutego 2015 14:51
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę szkoleniową w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu dla uczestników projektu realizowanego przez Miasto Łomża p.n. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pt, 13 lutego 2015 13:53
dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie obsługi cateringowej szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miasto Łomża p.n.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

śr, 11 lutego 2015 10:49
na usługę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

pon, 05 stycznia 2015 14:51
Zakup i dostawa materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu :

pon, 01 grudnia 2014 16:34
"Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża".

Ogłoszenie o zamówieniu usługi dotyczącej :

śr, 26 listopada 2014 12:20
wyłonienia wykonawcy w zakresie obsługi cateringowej spotkań realizowanych w projekcie pn. "Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotycząca usługi szkoleniowej

cz, 13 listopada 2014 12:20
W zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu dla uczestników projektu o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności realizowanego przez Miasto Łomża p.n.: "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na wykonanie usługi : koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie:

wt, 21 października 2014 14:50
"Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża".

Informacja o unieważnieniu przetargu

pt, 17 października 2014 13:23
na usługę szkoleniową w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu dla uczestników projektu o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności realizowanego przez Miasto Łomża pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pt, 17 października 2014 12:23
dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie usługi: "Prowadzenie przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy i samokształcenia" podczas realizacji projektu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

śr, 08 października 2014 14:07
Dotyczy przetargu na nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie obsługi cateringowej szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miasto Łomża p.n. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

śr, 08 października 2014 13:48
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę szkoleniową w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu dla uczestników projektu realizowanego przez Miasto Łomża
p.n.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża.

Przetarg nieograniczony na usługi prowadzenia przez ekspertów zewnętrznych wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych podczas realizacji projektu.

nie, 25 maja 2014 08:05
"Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji
w powiecie m. Łomża.”

WARSZTATY DLA RODZICÓW

pon, 02 lipca 2012 13:33

Formy wsparcia udzielane przez Poradnię.

śr, 25 czerwca 2003 09:24
Placówka oferuje pomoc i wsparcie dzieciom i młodzieży od 0 - 21 lat, a także rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.
Godło


Dyrektor ŁCRE:
Wojciech Roman Kowalik
Wicedyrektor do spraw SODMiDN:
Maciej Listowski
Wicedyrektor do spraw poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:
Józef Zalewski
Subskrypcja Zmian Biuletynu Informacji Publicznej

Zapisz Wypisz

Główny Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży